O nama

"

O klubu

KONTAKT

SEASPLASH – Udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Marulićeva 49, 52100 Pula

OIB: 74800852822

Žiro račun
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR6523600001102817905

MB: 02132800                                           
RNO broj: 0112921                                     
Registarski broj (Registar udruga RH): 18001569

8 Hz d.o.o., Marulićeva 49, 52100 Pula, OIB: 03474138082

E-mail info: info@kotac.eu

E-mail booking: booking@kotac.eu

Text o klubu

X